Koordinator transporta

Koordinator transporta

Velike filmske produkcije prilikom postavke i uređenja seta na kome će realizovati snimanje, posebnu pažnju posvećuju koordinaciji transporta, a funkciju koordinatora delegiraju osobi od poverenja sa izraženim organizacionim sposobnostima. Veličina projekta, planirani budžet i vremenski okviri koji moraju striktno da se poštuju u direktnoj su vezi sa brojem transportnih jedinica koje će biti na usluzi kompletnom timu i akterima celog seta. Transport je umetnost, deviza kojom se vodi američki koordinator transporta Bob Foster, jasno stavlja do znanja koje veštine treba da poseduje osoba od koje zavisi kompletna logistika osetljivog projekta kakav je stvaranje filma.

Dobre vozačke sposobnosti, iskustvo u transportu sa akcentom na filmsku industriju, fleksibilnost, komunikacijske veštine i prilagodljivost samo su neki od osnovnih kriterijuma koje je potrebno ispuniti prilikom razmatranja dodele funkcije koordinatora transporta. U koordinaciji sa menadžerom lokacije uz asistenciju rukovodilaca i vozača koji svi zajedno čine tim i deo su lanca logistike određuju se tačne pozicije i raspored svih vozila koji su prema obimu posla i projektovanim potrebama angažovani. Kamioni, prikolice za opremu, garderobu, šminkanje, lične prikolice za režiju i glumce, ketering, pomoćne i sanitarne prostorije moraju biti tako raspoređene da čine celinu koja je funkcionalna i logična, a prema potrebi za drugom lokacijom, visoko mobilna. Glumačka postava, režija i producenti često postavljaju visoke standarde u smislu komfora i luksuza kao i preciznosti pa je neophodno odabrati limuzine i vozila koja će biti u skladu sa definisanim zahtevima.

Poznavanje relevantnih zakona i procedura kako iz transporta, tako i bezbednosti, planiranje, predviđanje, upravljanje budžetom i bavljenje detaljima spada takođe u opis posla koordinatora koji time gradi poverenje i autoritet baziran na znanju.

Umetnost stavljanja velikih kamiona u male prostore, tajna koju Vam nećemo otkrivati, ali u okviru naših standardnih usluga, zadati problem svakako znamo rešiti.