Transport ne sme da stane

Transport ne sme da stane

U vreme vanrednog stanja postoje delatnosti koje ne mogu i ne smeju da stanu zbog opšteg interesa društva. Naš limo servis, čija je primarna delatnost transport, smanjio je kapacitete u skladu sa novonastalom situacijom ali – i dalje je operativan.

Veoma važno je naglasiti da imamo mogućnost prevoženja ljudi i tokom zabrane kretanja. Ne možemo prevoziti putnike tokom ograničenja od 17 do 5 časova ujutru ako nemaju dozvolu izdatu od strane MUP-a na zahtev njihovih poslodavaca. Možemo Vas prevesti u periodu od 5 do 17 časova ili tokom celog dana, bez ograničenja, u slučaju da posedujete odgovarajuću dozvolu.

Specifična situacija koja je nastala usled širenja korona virusa, paralizovala je kretanje ljudi, kako lokalno tako i globalno. Prvi na udaru je svakako avio transport koji je skoro ukinut, ali protok ljudi i robe unutar granice države ne sme da stane.

Industrije koje su od vitalnog značaja za vreme vanrednog stanja, bez obzira da li je u pitanju virus, elementarna nepogoda ili neposredna ratna opasnost, moraju da funkcionišu. Prehrambena industrija je od vitalnog značaja, kao i zdravstvo. IT sektor se pokazao kao jedan od vitalnih činilaca neometanog odvijanja poslovnih aktivnosti bilo koje privredne delatnosti i industrije. Milioni radnih mesta biće sačuvani zbog mogućnosti rada od kuće.

Uz policiju i vojsku kao i medicinske radnike, stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija moraju da imaju slobodu kretanja i tokom oganičenja kako bi bili u mogućnosti da podrže nesmetano odvijanje poslovnih procesa koji se sada odvijaju na daljinu. Jedina veza među zaposlenima tokom restrikcije je personalni račun, mobilni telefon i internet konekcija.

Budite društveno odgovorni, ostanite kod kuće! Ako morate na put ili Vam je potreban prevoz pozovite nas telefonom ili nam pišite na stranici kontakt.